+ More options

Search

Search Results

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 39

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 39 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de bhéaloideas mar aon le nótaí faoin dúlra agus faoin bhfiadhúlra atá sa lámhscríbhinn. Níl uimhreacha ar na leathanaigh. Máire Ní Dhomhnaill, bean Thomáis Mhic Con Iomaire, Caladh an Chruic

Seanchas | Folklore | An Dúlra

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 36

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 36 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de bhéaloideas agus scéalta seanchais atá sa lámhscríbhinn. Breacadh uimhreacha ar na leathanaighagus cuimsíonn sí102 leathanach ar fad. Tá 'Breathnach II' scríofa ag tús na lámhscríbhinne. T

Seanchas | Folklore | Scéalta seanchais

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 35

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 35 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Ábhar cráifeach atá sa lámhscríbhinn. Brighid Ní Choncheannainn an scéalaí. Tugtar eolas beathaisnéise fúithi sna nótaí. Níl uimhreacha ar na leathanaigh.Teidil sa Lámhscríbhinn: 1. Na Naoi Roinn; 2. Se

Seanchas | Folklore | Traidisiúin chráifeacha

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 32

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 32 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de bhéaloideas mar aon le nótaí faoi na scéalaithe agus na scéalta atá acu atá sa lámhscríbhinn. Níl uimhreacha ar na leathanaigh.

Seanchas | Folklore | Scéalta seanchais

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 31

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 31 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de nathanna cainte, béaloideas agus scéalta seanchais atá inti mar aon le dialann. Pheadar ‘Ac Fhualáin an scéalaí. Níl uimhreacha ar na leathanaigh. Cuireadh isteach gearrthóg nuachtáin ina

An Ghaeilge | Irish language | Seanchas

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 26

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 26 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de bhéaloideas agus de scéalta seanchais mar aon le nótaí agus eolas faoi fhoinse na scéalta atá sa lámhscríbhinn. Níl uimhreacha ar na leathanaigh. Tugann inscríbhinn ag tús na lámhscríbhinn

Seanchas | Folklore | Scéalta seanchais

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 25

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 25 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Scéalta seanchais i mBéarla agus i nGaeilge atá sa lámhscríbhinn. Níl uimhreacha ar na leathanaigh. Tugann nótaí le fios gur bailíodh roinnt den ábhar i gCo. Mhaigh Eo.Teidil sa Lámhscríbhinn: 1. The Bo

Seanchas | Folklore | Scéalta seanchais

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 24

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 24 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Scéalta seanchais agus ábhar cráifeach atá sa lámhscríbhinn. Níl uimhreacha ar na leathanaigh. Tugann inscríbhinn ag tús na lámhscríbhinne le fios gurb é Seán Mac Con Rí, Cloch na Rón an scéalaí. De réi

Seanchas | Folklore | Scéalta seanchais

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 23

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 23 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de bhéaloideas mar aon le nótaí ilghnéitheacha ar scéalta seanchais, nósanna cráifeacha agus beathaisnéisí atá sa lámhscríbhinn. Breacadh uimhreacha ar roinnt de na leathanaigh. Tugann inscrí

Seanchas | Folklore | Scéalta seanchais

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 22

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 22 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Nótaí ar ábhar a bailíodh ó Mhicilín atá sa lámhscríbhinn. Tá nótaí inti freisin ar Diarmuid agus Gráinne, 'Beatha Aodha Ruaidh' agus 'Trí Bior-Gaoithe an Bháis'. Níl uimhreacha ar na leathanaigh.

Seanchas | Folklore | Litríocht na Gaeilge

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 21

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 21 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de bhéaloideas, scéalta seanchais agus ábhar beathaisnéise atá sa lámhscríbhinn. Breacadh uimhreacha ar na leathanaigh agus cuimsíonn sé 88 leathanach ar fad. Tá nótaí agus clár ábhar ag tús

Seanchas | Folklore | Scéalta seanchais

  Text

Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 57

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 57 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de scéalta seanchais atá sa lámhscríbhinn. Breacadh uimhreacha ar na leathanaighagus cuimsíonn sí 45 leathanach ar fad. Tugann inscríbhinn ag tús na lámhscríbhinne le fios gurb é Micilín Mac

Seanchas | Folklore | Scéalta seanchais

  Text