+ More options
DRI Logo

Search

Search Results

Comhairle don Bhailightheoir Nóta dár teideal ‘Comhairle don Bhailightheoir’. Greamaíodh an nóta seo, agus síniú Mhic Ghiollarnáth air, taobh istigh de chlúdach Lámhscríbhinn 009. Leagtar síos an t-eolas a gcaithfidh an bailitheoir a chur ar fáil faoin ábhar a bhailíonn sé. Tugai

Object type is image   Image
Object Comhairle don Bhailightheoircover

Sraith treoracha do bhailitheoirí ó Lámhscríbhinn 9. Achoimre nó dréacht é seo de threoirlínte do bhailitheoirí béaloidis. Leagtar sraith caighdeán amach agus a gcaithfidh gach duine cloígh leo. D’fhoilsigh Ó Súilleabháin leagan deifnídeach de na treoracha i Láimh-leabhar Béaloid

Object type is image   Image
Object General Instructionscover

Míníonn an meamram seo (ó Lámhscríbhinn 9, c.1933) do bhailitheoirí béaloidis tábhacht agus práinn an tsaothair atá idir lámha acu. Bhí an spéis i mbéaloideas na hÉireann ag borradh ón 19ú haois ar aghaidh agus faoi thús an 20ú chéad ba léir go raibh géarghá le pleanáil agus pola

Béaloideas | Folklore

Object type is image   Image
Object A Brief Memorandum on Certain Aspects of the Irish Oral Traditioncover

Grianghraf de Mhicilín Mac Donnchadha, Roisín na Maineach, Carna. Tá Micilín ar dhuine de na scéalaithe is mó a thug cúnamh do Sheán Mac Giollarnáth agus é ag bailiú béaloidis i gceantar Iorrais Aithnigh sna 30aí agus luaitear a ainm go minic sna lámhscríbhinní. Is cosúil ó fhian

Béaloideas | Folklore

Object type is image   Image
Object Micilin Mac Donnchadhacover

Grianghraf de Thómas Ó Nia, Bun na hAbhann, Carna. Ba Teamín Mháire an Ime an t-ainm baile a bhí air. Bhí sé ar dhuine de mhór-scéalaithe an cheantair.

Béaloideas | Folklore

Object type is image   Image
Object Tomás Ó Niacover

Litir ó Shéamus Ó Duillearga. Sa litir seo gabhann Séamus Ó Duilearga (1899-1980) a bhuíochas le Mac Giollarnáth as a fhlaithiúlacht agus deir sé go bhfuil sé le cuairt a thabhairt ar ‘Haughey’, Seán Ó hEochaidh (1913-2002), an béaloideasóir as Teileann, Co. Dhún na nGall. Bhí dl

Béaloideas | Folklore

Object type is image   Image
Object Litir ó Shéamus Ó Duilearga chuig Seán Mac Giollarnáth, 07-20-1936.cover

Grianghraf de Sheán Mac Giollarnáth (1880-1970), breitheamh cúirt dúiche, scríbhneoir agus bailitheoir béaloidis. Rugadh é 13 Meán Fómhair 1880 i gCoill an Bhogaigh, Goirtín, lámh le Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe. Chuir sé spéis sa Ghaeilge nuair a chuaigh sé go Londain mar

Béaloideas | Gaeilge | Seanchas

Object type is image   Image
Object Seán Mac Giollarnáth (1880-1970)cover

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 39 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de bhéaloideas mar aon le nótaí faoin dúlra agus faoin bhfiadhúlra atá sa lámhscríbhinn. Níl uimhreacha ar na leathanaigh. Máire Ní Dhomhnaill, bean Thomáis Mhic Con Iomaire, Caladh an Chruic

Seanchas | Folklore | An Dúlra

Object type is text   Text
Object Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 39cover

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 37 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Foclóirí Gaeilge-Béarla agus Béarla-Gaeilge atá sa lámhscríbhinn. Níl uimhreacha ar na leathanaigh.

An Ghaeilge | Irish language | Nathanna cainte

Object type is text   Text
Object Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 37cover

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 36 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Bailiúchán de bhéaloideas agus scéalta seanchais atá sa lámhscríbhinn. Breacadh uimhreacha ar na leathanaighagus cuimsíonn sí102 leathanach ar fad. Tá 'Breathnach II' scríofa ag tús na lámhscríbhinne. T

Seanchas | Folklore | Scéalta seanchais

Object type is text   Text
Object Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 36cover

Cóip scanta í seo de Lámhscríbhinn 35 de Bhailiúchán Sheáin Mhic Ghiollarnáth.Ábhar cráifeach atá sa lámhscríbhinn. Brighid Ní Choncheannainn an scéalaí. Tugtar eolas beathaisnéise fúithi sna nótaí. Níl uimhreacha ar na leathanaigh.Teidil sa Lámhscríbhinn: 1. Na Naoi Roinn; 2. Se

Seanchas | Folklore | Traidisiúin chráifeacha

Object type is text   Text
Object Seán Mac Giollarnáth: Lámhscríbhinn 35cover